Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego IPJ w Łodzi
Teleskop mionowy:
rejestracja zmiany natężenia promieniowania kosmicznego w dniu 17 września 2000 r.


W dniu 17 września 2000 r. w przestrzeni międzyplanetarnej w okolicy Ziemi zmalało natężenie promieniowania kosmicznego. Taki efekt nazywa się 'Forbush decrease'. Wiatr słoneczny i związane z nim pola magnetyczne przechwytują i odpychają galaktyczne promieniowanie kosmiczne, w wyniku czego przejściowo maleje natężenie tego promieniowania.

Punkty połączone linią niebieską przedstawiają tempo zliczeń łódzkiego teleskopu mionowego (na 2 godziny) - lewa skala;
dla porównania: linia czerwona przedstawia tempo zliczeń monitora neutronowego w Apatitach (półwysep Kola) na 0.5 godziny - prawa skala (dane z monitora Apatity).
Strona glowna
Strona główna