Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego IPJ w Łodzi
Teleskop mionowy:
rejestracja zmian natężenia promieniowania kosmicznego w dniach od 24 marca do 13 kwietnia 2001 r.


W okresie od 27 marca do 13 kwietnia 2001 r. Słońce było niezwykle aktywne. Wywołało to 5 następujących po sobie wahnień natężenia promieniowania kosmicznego w okolicy Ziemi. W tym czasie na powierzchni Słońca zaobserwowano szereg rozbłysków w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Pole magnetyczne w okolicy Ziemi zostało zaburzone.

Punkty połączone linią niebieską przedstawiają tempo zliczeń łódzkiego teleskopu mionowego (na 4 godziny) - lewa skala;
dla porównania: linia czerwona przedstawia tempo zliczeń monitora neutronowego w Apatitach (półwysep Kola) na 0.5 godziny - prawa skala (dane z monitora Apatity).
Strona glowna
Strona główna