Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego IPJ w Łodzi
Teleskop mionowy:
rejestracja zmian natężenia promieniowania kosmicznego w dniach od 3 do do 19 sierpnia 2001 r.


Spadek Forbusha został zarejestrowany 17 sierpnia 2001 r. W rejestracjach natężenia 5 GeV mionów dobrze widać, że aktywność słoneczna rozpoczęła się już 14 sierpnia.

Punkty połączone linią niebieską przedstawiają tempo zliczeń łódzkiego teleskopu mionowego (na 4 godziny) - lewa skala;
dla porównania: linia czerwona przedstawia tempo zliczeń monitora neutronowego w Apatitach (półwysep Kola) na 0.5 godziny - prawa skala (dane z monitora Apatity).
Strona glowna
Strona główna