Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego (P-VII)

ul. Uniwersytecka 5
90-950 LODZ 1, P.O.Box 447
POLAND

tel. +48 42 6783022
fax +48 42 6786431

Informacje na temat działalności zakładu P-VII można znaleźć na
stronie internetowej
:

http://www.u.lodz.pl
Paweł Pluciński
A tak wyglądam...
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo! Web Hosting commands from within Yahoo! SiteBuilder.